Yangın Ticari Risk

Yangın ticari risk poliçeleri; işletmelerin başlarına gelebilecek ani ve beklenmedik bir şekilde pek çok nedenden kaynaklı maddi kayıplara uğraması, çeşitli olumsuzlar ile faaliyetlerinin tamamen veya kısmen durması halinde oluşan kayıpların karşılanması için hazırlanan, genel ve özel şartlar çerçevesinde yangın ve ek teminatları ile varlıkları teminat altına alan poliçelerdir.

Sorumluluk Sigortası

Bir işletmenin, bireylerin ve meslek gruplarının her türlü etkileşimleri ile neden sonuç ilişkisi ile sebebi kendileri olacak şekilde maddi, bedeni veya manevi olarak etkileşim içinde oldukları tüm varlıklara verecekleri zararları Sorumluk Sigortası ile teminat altına alabilirsiniz.

Mühendislik Sigortası

Mühendislik sigortaları teknik içerikli pek çok alanda yapılan işin kendisini, çevreye verebileceği zararları, işin süreçlerinde olan aksamalar sonucu doğan kayıpları, kullanılan ekipman ve teçhizatın kısmen veya tamamen olabilecek hasarlarını özel ve genel şartları ile koruma altına almaktadır.

Alacak Sigortası

İşletmelerin belirlenmiş şartları olan anlaşmaları ile ticari ilişki içinde oldukları müşterilerinden vadesi gelmesine rağmen ödenmeyen alacakların özel ve genel şartlar doğrultusunda teminat altına alan sigorta türüdür.

Kefalet Sigortası

İşletmelerin teminat gösterme yükümlükleri olan pek çok alanda kullanabilecekleri Kefalet sigortası, ticari profillerinin incelenmesi sonucunda risklerinin ölçümlendiği ve sonucunda Kefalet limitlerinin belirlendiği noktada maliyeti ve içeriği bankalara göre daha makul ve kapsamlı şekilde teminat limitleri vermektedir.

İşyeri Sigortası

İşyeri sigortası ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz.

Ana Teminatlar

Enkaz kaldırma Teminatlarına ek olarak;

 • Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suiistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz.
 • Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz. * İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz.
 • Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.
 • Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, Ürün Sorumluluk, Emtia Dahili Nakliyat, Fasondaki Emtia teminatlarını da alabilirsiniz.
 • İşyerim Paket Sigortası’na özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir poliçeyle tam güvence sağlayabilirsiniz

Ek Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması

Size sunacağımız teklifleri kaçırmayın

Şimdi seçeneklerinizi görün ve sigortasız kalmayın