Trafik Sigortası

Elibollar Sigorta , uygun fiyat ve uygun ödeme koşulları ile en doğru poliçeyi sunar. Yolda kaldığınızda mağdur olmamak için Artı Trafik Sigortamızıda incelemenizi tavsiye ederiz. KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz hasarları güvence altına alır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Kasko Sigortası

Elibollar Sigorta aracılığı ile Kasko yaptırın Keyfinize Bakın, Aklınız Arabanızda Kalmasın!!! Kasko Sigortası neleri kapsıyor? Kasko Sigorta poliçeniz; çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor. Ayrıca Kasko Sigortası size, aşağıda belirttiğimiz Genişletilmiş Kasko Koruması teminatlarını da standart olarak sunuyor.

Teminatlar

 • Hayvanların araca vereceği zararlar
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar
 • Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşan zararlar
 • Sigara ve benzeri maddenin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar Kasko Sigortası Çok Avantajlı
 • Orijinal parça ve onarım avantajı
 • Ağır hasarlarda rayiç bedel tespiti
 • Yeni değer koruması
 • Anahtar kaybı zararının giderimi
 • Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hukuksal Koruma Sigortası
 • Araç çekilmesi ve vinç organizasyonu
 • Tıbbi nakil organizasyonu
 • Otel ve eve dönüş organizasyonu
 • Kiralık araç hizmeti
 • Hasarsızlık indirimi

Konut Sigortası

Sizi yağmurdan, soğuktan, dışarıdaki tehlikelerden koruyan evinizin de korunmaya ihtiyacı olduğunu hiç düşündünüz mü? ELİBOLLAR SİGORTA düşündü ve sizin için Evim Sigortası’nı hazırladı. Evim Sigortası, evinizi yangından yıldırıma, taşıt çarpmasından hırsızlığa, hatta elektronik eşyanıza gelecek zarara kadar güvence altına alıyor. Hem de geniş kapsamlı teminatlarla. Ayrıca poliçe süresi içinde hasar olmadığı takdirde (deprem hariç), yıllık konut priminde %10’dan %20’ye kadar indirimler uyguluyor. ELİBOLLAR SİGORTA Evim Sigortası’yla aklınıza gelebilecek her şey güvence altına alıyor. NELER Mİ?

Ana Teminatlar

 • Yangın
 • Sel / su baskını
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Hırsızlık
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
 • Ferdi kaza
 • Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
 • Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Yangın / infilak mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyet

Ek Teminatlar

 • Elektrik hasarları HUZURLU YUVANIZIN GÜVENCESİ ACİL DURUM HİZMETLERİ
 • Acil durumlarda faturalarınızın ödenmesi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Otelde konaklama
 • Konutunuzun korunması ve gözetimi
 • Herhangi bir yakınınızın ciddi hastalığı/vefatı durumunda ikametgahınıza dönüş
 • Konutunuza tıbbi yardım hizmetleri: Tıbbi danışmanlık,doktor, ambulans, tıbbi ekipman desteği
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Refakatçi yakının hastaneye nakli
 • Çocuklarınızın (16 yaşın altındaki), akrabaların yanına refakatçi eşliğinde nakli danışmanlık hizmetleri
 • Çocuklarınızın bakımı (azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir’de geçerlidir.)
 • Sosyal aktivitelerle ilgili bilgi ve rezervasyon * Otel rezervasyonları
 • Kiralık araç rezervasyonları
 • Uçak bileti alma/ulaştırma
 • Tatil öncesi hizmetleri diğer güvenceler
 • Deprem sonucu oluşacak hasarlarda, DASK poliçesi kapsamında verilen teminatlara ilave teminat almak elinizde.
 • Hasar ödemeleri, eskime ve aşınma payı düşürülmeden AXA SİGORTA tarafından karşılanıyor.
 • Ayrıca binadaki sabit tesisata hırsızlık teminatı veriliyor. Bu bedel, bina bedelinin %1’i ile sınırlı.
 • Sigortalının kiracı olması durumunda ise binaya yapılan dekorasyon, eşya bedelinin %5’i ile sınırlı.
 • Ve diyelim ki voltaj düştü ya da çıktı, televizyon arızalandı. Bu durumda oluşacak hasarlar, poliçede belirtilen sınırlar dahilinde teminat kapsamında. Evim Sigorta Poliçesi, enflasyona endeksli olarak düzenlenebilmektedir. BİLGİ HİZMETİ Ambulans şirketlerinden çilingirlere, elektrik tesisatçılarından araç kiralama şirketlerine kadar her türlü şirket ve hizmetle ilgili bilgi alabilirsiniz. KONUT HİZMETLERİ
 • Su tesisatı hizmet
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Cam işleri hizmeti ÜRÜN GENEL ŞARTLARI
 • Yangın Sigortası Genel Şartları
 • 3.Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Deprem Sigortası

Türkiye’de tüm gayrimenkul sahiplerinin yaptırmak mecburiyetinde olduğu, zorunlu deprem sigortası olarak da bilinen DASK poliçesi ise diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Zorunlu deprem sigortası olarak bilinen DASK sisteminin ana amacı, sahibi olduğunuz binada deprem sebebi ile oluşacak maddi hasarları güvence altına almaktır. DASK poliçesi sadece binaya gelecek zararları karşılar, eşyaların ve bina içindeki diğer değerlerin hasar riskini üstlenmez. DASK adres kodu, taşınmazınız için devlet tarafından atanan 10 haneli kimlik numarasıdır.

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası; üzerinde anlaşma sağlanan teminat ve limitler ile isteğe bağlı olarak yaptırılan ve ihtiyaç olduğunda poliçe teminatları gereği faydalanacak olan sağlık hizmetlerini garanti altına alan, beklenmedik bir hastalık ya da kaza sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar için tanı ve tedavi gerektiren sağlık hizmetinin giderlerini karşılayan bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Özel hastanelerde SGK’nızı kullandığınızda ödemeniz gereken fark ücretlerini karşılayan bir poliçe ile Sağlığınızı güvence altına almak ister misiniz? Üstelik hiçbir prosedür olmadan, çok uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle! Sağlığım Tamam Sigortası nedir? Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda ELİBOLLAR SİGORTA ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir. Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz. Sağlığım Tamam Sigortasını nasıl kullanacağım? Sağlığım Tamam Sigortasını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

Ana Teminatlar

 • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.
 • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile ELİBOLLAR SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması.
 • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.
 • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve ELİBOLLAR SİGORTA Sağlığım Tamam Sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Sağlığım Tamam Sigortası 2 ana teminattan oluşmaktadır: Yatarak Tedavi Teminatı Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.
 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri

Ek Teminatlar

 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri Ayakta Tedavi Teminatı Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka* ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.
 • 1. Doktor Muayene**
 • 2. Laboratuvar Hizmetleri
 • 3. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • 4. İleri Tanı Yöntemleri
 • 5. Fizik Tedavi Giderleri
 • Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik kaza riski nedeniyle kendinizi teminat altına alabileceğiniz bir sigortadır. Ferdi kaza sigortası neleri kapsar sorusunun cevabı olarak ise beklenmedik kazalara ilaveten deprem, sel, yer kayması ve terör olaylarına karşı sigorta poliçenizin sizi teminat altına alması verilebilir.

Size sunacağımız teklifleri kaçırmayın

Şimdi seçeneklerinizi görün ve sigortasız kalmayın