blog-1

Sağlık Sigortası

Özel hastanelerde SGK’nızı kullandığınızda ödemeniz gereken fark ücretlerini karşılayan bir poliçe ile Sağlığınızı güvence altına almak ister misiniz? Üstelik hiçbir prosedür olmadan, çok uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle! Sağlığım Tamam Sigortası nedir? Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda ELİBOLLAR SİGORTA ile bu ürüne özel anlaşması olması gerekmektedir. Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz. Sağlığım Tamam Sigortasını nasıl kullanacağım? Sağlığım Tamam Sigortasını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

Ana Teminatlar

* Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.

* SGK ile anlaşmalı olan hastane ile ELİBOLLAR SİGORTA’nın Sağlığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması.

* SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.

* Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve ELİBOLLAR SİGORTA Sağlığım Tamam Sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Sağlığım Tamam Sigortası 2 ana teminattan oluşmaktadır: Yatarak Tedavi Teminatı Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.

* Cerrahi ve Dahili Yatışlar

* Yoğun Bakım

* Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz

* Koroner Anjiyografi

* Küçük Müdahale Giderleri

Ek Teminatlar

* Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri Ayakta Tedavi Teminatı Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka* ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

* 1. Doktor Muayene**

* 2. Laboratuvar Hizmetleri

* 3. Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri

* 4. İleri Tanı Yöntemleri

* 5. Fizik Tedavi Giderleri

* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

Hoşgeldiniz! Canlı Destek!